Home
Cursusaanbod
Winkelwagen
Over AP
V-ID
Organisaties
Mijn AP
Contact

Spotlight

  • Met V-ID kunt u uw leer- en werkervaring valideren in de blockchain >>
 

 
 

Training en toetsing Voorbehouden Handelingen

Deze training kan worden gecombineerd met deBijscholing Advanced Life Support (ALS) 
5 oktober 2020
Deze training kan worden gecombineerd met deBijscholing Advanced Life Support (ALS)
Voorbehouden handelingen 
Voorbehouden handelingen zijn risicovolle, medische handelingen die alleen door bevoegde zorgverleners mogen worden uitgevoerd. In de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) staan de voorbehouden handelingen. En wie ze zelfstandig of in opdracht mag uitvoeren. Wie voorbehouden handelingen uitvoert moet dat deskundig en zorgvuldig doen. Ook moet hij door kennis en vaardigheid bekwaam zijn. Anders ontstaan onverantwoorde risico's voor de gezondheid van de patiënt. 

Deze training kan gecombineerd worden met:  Bijscholing Advanced Life Support Volwassenen (ALS)
 
Doel 
De cursist is na de scholing bevoegd en bekwaam bevonden volgens geldende richtlijnen en protocollen. 

Bestemd voor 
Onder cursisten vallen; Vig-ers, basisverpleegkundigen, ambulanceverpleegkundigen, anesthesieverpleegkundigen, IC-verpleegkundigen, CCU-verpleegkundigen en elke andere professional welke middels de wet BIG bevoegd en bekwaam wordt geacht in de uitvoering van deze handelingen.   

Opzet Lesdag 
De opzet van deze dag is theoretisch en praktisch. Om cursisten aan het eind van de lesdag te kunnen toetsen, bijscholen en/of te instrueren op voorbehouden- risicovolle handelingen.  
Onderdelen scholing (deze zijn variabel in te vullen)

Kennis toets 

Toedienen zuurstof 
Inbrengen neus/maagsonde 
Inbrengen CAD mannen 
Inbrengen CAD vrouwen 
Inbrengen perifeer veneus infuus 
Injecteren intra musculair/ subcutaan 
 
Duur/aantal deelnemers scholing: 
4 uur/ Maximaal aantal deelnemers 4 (eventueel in 2 groepen van 4)
 
Gearccreditateerd V&VN: 3 punten