Convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie

Wat staat er in het Convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie en wat is belangrijk voor jou als zorgverlener?

In het Convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie staan procedures beschreven, waarin staat dat alle instrumenten, apparatuur, etc. moeten worden gecontroleerd en gebruikt op zo’n manier dat de veiligheid gegarandeerd wordt. Dus een veilig product in handen van een getrainde gebruiker.

Het convenant zegt dat jouw werkgever of opdrachtgever zorgt, dat je toegang hebt tot de informatie waaruit blijkt dat het product voldoet aan de geldende kwaliteitsstandaard met betrekking tot onderhoud, configuratie, vervaldatum, steriliteit en correcte aansluiting op de infrastructuur, voordat je het product gebruikt.

Ook zegt dit convenant dat de bevoegdheid en bekwaamheid, van de gebruikers om met het hulpmiddel handelingen te verrichten, aantoonbaar moeten zijn. Wanneer je voor het eerst een product gebruikt moet je voldoende bekwaam zijn. En er moet te zien zijn wanneer de bevoegdheid vervalt, dus wanneer je bijscholing nodig hebt. (Deze aantoonbaarheid geldt overigens ook voor de technici die het onderhoud doen aan apparatuur).

Je bevoegd- en bekwaamheid kun je bijhouden in het Accreditatie Platform. Certificaten zijn te uploaden, je trainer en scholingsinstituut kunnen afvinken wat je behaald hebt, je krijgt een seintje wanneer je moet gaan bijscholen, je hebt zelf een duidelijk overzicht, je leidinggevende kan desgewenst meekijken en instanties zoals de IGZ ook……en zo zijn er nog veel meer mogelijkheden.


Download hier het ConvenantVeilige Toepassing van Medische Technologie
Image
Contact

Neem contact op via het contactformulier of via onderstaande gegevens:

AccreditatiePlatform
Stationsplein 4J

3331 LL Zwijndrecht