Wet BIG

Volgens de Wet BIG worden voorbehouden handelingen gezien als medische handelingen die onaanvaardbare risico’s met zich meebrengen als ze door een ondeskundige worden uitgevoerd. De handelingen mogen door artsen, tandartsen en verloskundigen zelfstandig worden uitgevoerd.

Niet zelfstandig bevoegde zorgverleners kunnen onder voorwaarden in opdracht van een zorgverlener die wel zelfstandig bevoegd is, voorbehouden handelingen uitvoeren. De belangrijkste voorwaarde is dat de opdrachtnemende zorgverlener bevoegd en bekwaam is om de voorbehouden handeling te verrichten.

Bevoegd ben je op basis van je behaalde diploma. Bekwaam ben je, als je beschikt over de kennis en vaardigheid van de betreffende handeling, waarbij je er voor moet zorgen, dat je bekwaam blijft.
Bevoegdheid en bekwaamheid dien je aan te kunnen tonen. Dit betekent regelmatig bijscholen en bewijs hebben van certificaten en/of accreditatiepunten.

Verder dien je jezelf voor de Wet BIG elke vijf jaar te herregistreren. Als je niet geregistreerd bent mag je de titel die bij je beroep hoort niet voeren. Je mag dan wel voorbehouden handelingen uitvoeren, maar alleen onder supervisie van een geregistreerde zorgverlener.


Image
Contact

Neem contact op via het contactformulier of via onderstaande gegevens:

AccreditatiePlatform
Stationsplein 4J

3331 LL Zwijndrecht