Over AccreditatiePlatform

Steeds meer beroepsgroepen in de zorg worden verplicht accreditatie punten te verzamelen. Zo zijn bijvoorbeeld CSA medewerkers verplicht om 150 punten binnen 3 jaar te behalen, artsen dienen 40 accreditatiepunten per jaar te halen.

Tot voor kort was er geen centraal systeem om deze accreditatiepunten bij te houden. Nu is er Accreditatie Platform, waarin iedere medewerker op diverse niveau's een eigen Accreditatie Dossier krijgt waar alle behaalde cursussen en de bijbehorende punten worden vastgelegd. 

Accreditatie Platform is de nieuwe norm conform Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis


Lees meerover AccreditatiePlatform
Image
Image
Wet Big

Volgens de Wet BIG worden voorbehouden handelingen gezien als medische handelingen die onaanvaardbare risico’s met zich meebrengen als ze door een ondeskundige worden uitgevoerd. De handelingen mogen door artsen, tandartsen en verloskundigen zelfstandig worden uitgevoerd.

Niet zelfstandig bevoegde zorgverleners kunnen onder voorwaarden in opdracht van een zorgverlener die wel zelfstandig bevoegd is, voorbehouden handelingen uitvoeren. De belangrijkste voorwaarde is dat de opdrachtnemende zorgverlener bevoegd en bekwaam is om de voorbehouden handeling te verrichten.


Lees meerover Wet Big
Accreditatiepunten verzamelen

Regelmatig krijgen we de vraag of het verplicht is om accreditatiepunten te verzamelen en of het aan te raden is om ze te verzamelen. Nee, dat is niet verplicht. Ook is het zo dat het niet alleen beroepsverenigingen accreditatiepunten mogen verstrekken. Het is wel verplicht, dat jij en je werkgever of opdrachtgever kennis, vaardigheden en materialen die je gebruikt om zorg te verlenen beheerst en dat je dit kunt aantonen.

Controlerende instanties kunnen vragen om inzage van een papieren of digitaal portfolio. Dit staat beschreven in het convenant veilige toepassing van medische technologie en is op alle medewerkers in de zorg van toepassing.


Lees meerover Accreditatiepunten verzamelen
Image
Contact

Neem contact op via het contactformulier of via onderstaande gegevens:

AccreditatiePlatform
Stationsplein 4J

3331 LL Zwijndrecht